В Царево обсъждат отказ да бъдат съгласувани нови 1056 декара защитени зони по „Натура 2000“

Отказ да бъдат съгласувани нови 1056 декара защитени зони по „Натура 2000“ край къмпинг Корал ще обсъжда днес на заседание Общинският съвет в Царево.

Предложението е на кмета Георги Лапчев с мотив, че в Общината има постъпили жалби от собственици на имоти, които попадат в защитената зона.

Преди една седмица Националният съвет по биологично разнообразие единодушно прие да бъдат разширени зоните в „Натура 2000“ край къмпинг Корал и местностите Карадере и Пашадере. Територията край къмпинг Корал обхваща 1056 декара. В нея попадат землището на курортното селище Лозенец като на север територията стига до река Караагач.

Над 200 са частните собственици на терени там, каза кметът на Царево Георги Лапчев:

„Чувам, че ще има колективни жалби и хората казват „ние искаме да бъдем предупредени. Не искаме да се събудим една сутрин и да научим, че в имота на дядо ми отново някои нещо забранил“. Хайде пък веднъж да сме в курса на деня“.

В докладна записка, която ще разгледа Общинският съвет в Царево, кметът Лапчев предлага новите защитени зони по „Натура 2000“ да не бъдат приети до влизането в сила на проекта за Общ устройствен план на Царево, както и свързаната с него екологична оценка.

Start typing and press Enter to search