В екоплана на ЕК: 55% спад на случаите на преждевременна смърт до 2030 г.

С 55 на сто да спадне броят на случаите на преждевременна смърт до 2030-та година заради замърсяване на въздуха – това е залегнало в обявения днес от Еврокомисията план “Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата”. В него се определя как до 2050-та година замърсяването да бъде сведено до нива, които да не са вредни за човешкото здраве и екосистемите. Според плана с 30 на сто трябва да спадне делът на хората с хронични проблеми заради шума от транспорта до 2030-та година. Пластмасовите отпадъци в морето трябва да намалеят наполовина, а пластмасовите частици, отделяни в околната среда – с 30 на сто. Също наполовина трябва да спадне загубата на хранителни вещества и на използването на химически пестициди. С 25 на сто трябва да намалеят екосистемите в ЕС, в които замърсяването на въздуха застрашава биологичното разнообразие.  За да бъдат постигнати тези цели, планът предвижда стандартите за качество да бъдат приведени в по-голямо съответствие с последните препоръки на Световната здравна организация, а стандартите за качеството на водите да бъдат преразгледани. 

Start typing and press Enter to search