Нов сайт ще подрежда болниците според оценките на пациентите.
Гост: Боряна Ботева – Сдружение за развитие на българското здравеопазване