В швейцарски франкове ли са били т.нар. кредити в швейцарски франкове

През 2008-а година Петя Гетова взема кредит в швейцарски франкове по препоръка на банката заради по-изгодните условия, тъй като вноската, която ще плаща, ще е по-ниска, а и заради това, че франкът е по-стабилен като валута.

Близо 3 години по-късно курсът на франка скочи доста рязко и се оказах с един интересен кредит като стойност, много по-различен от цената, на която го бях взела като начало”, обясни пред БНР Гетова.

Адвокат Десислава Димитрова подчерта, че т.нар. кредити в швейцарски франкове не са били отпускани в тази валута:

“Кредитите са отпускани или в лева, или в евро. Това са сумите, които са отпуснати на кредитополучателите. В договорите е предвидено, че швейцарски франкове се предоставят по блокирана сметка на кредитополучателя. Веднага след това се превалутират по курс от 2008-а година в лева или в евро и банката не е изплатила нито един швейцарски франк на никого”.

Димитрова уточни, че след отпускането на кредита той се преизчислява в швейцарска валута и кредитополучателят дължи да върне сумата в швейцарски франкове, която е преизчислена по курс 1,20, а в момента франкът струва 1,80:

“И тези кредитополучатели, за да си връщат тези кредити, си купуват франкове по 1,80, месечните им вноски са станали двойни, а дългът им е нараснал съществено. Дори не биха могли да рефинансират тези кредити”.

През 2017 година Петя Гетова завежда дело, след което има две решения – на две съдебни инстанции:

“Които казаха, че швейцарски франк няма. След което делото беше вдигнато на последна инстанция – върховен съд. По моето дело явно съдът реши да се произнесе, въвеждайки практика за развитие на правото“.

По думите на адв. Димитрова през 2017-а г. Съдът на ЕС се е произнесъл, че тези кредити в швейцарски франкове не са дължими в швейцарски франкове, защото клаузата, която предвижда изплащането им в тази валута, е неравноправна:

“Тази практика беше категорично възприета от българските съдилища, включително от Върховния съд и от 2017-а до момента са постановени стотици решения, в които съдът казва, че тези кредити не са дължими в швейцарски франкове”.

По делото на Петя Гетова ВКС се произнася с решение, което е постановено през февруари 2021 г.:

“Когато кредитът е усвоен в евро или в лева, а не в швейцарски франкове, и когато клаузата, която предвижда, че кредитополучателят трябва да връща швейцарски франкове е нищожна, последиците от това са, че кредитополучателят дължи кредита в швейцарски франкове”, обясни адвокатката.  

Всеки месец Гетова погасява кредита си, както съдът е постановил, но и се натрупва просрочие по тези вноски, а дори се начисляват и лихви върху просрочието.

“Ние се опитахме да спазим решението на съда и да платим на банката месечната вноска, дължима в швейцарски франкове, като платим за нея толкова лева, колкото е струвал франкът към 2008-а година, т.е. по 1,20. Банката превалутира тези левове по актуален курс – 1,80. Така тя си погасява 2/3 от вноската, а 1/3 от вноската остава просрочена и Петя е в неизпълнение по договора си и се начисляват наказателни лихви”, обясни адв. Димитрова. 

ВКС тълкува решението си, като потвърждава, че са “кристално ясни в първоначалното си решение”.

Петя Гетова и адвокат Десислава Димитрова са сезирали Европейската комисия по казуса за нарушаване на правото на Европейския съюз.

“Ако започне наказателна процедура срещу България, сметката за тази абсурдна съдебна практика ще я плати българският данъкоплатец”, каза в заключение адв. Димитрова.

Интервюто на Снежана Иванова с адвокат Десислава Димитрова и Петя Гетова в предаването “12+3” можете да чуете от звуковия файл.

Start typing and press Enter to search