В следващите 4 години ще се търсят завършили средно специално образование

НОВИНИВ следващите 4 години ще се търсят завършили средно специално образование

В следващите 4 години, почти 60 на сто от работните места, които ще се търсят, ще са за хора със средно специално образование, или по различни видове професии, сочат прогнозите на Министерството на труда и социалната политика. Според ресорния министър Деница Сачева най-много търсене ще има на кадри в сферата на преработващата промишленост, образованието, здравеопазването и на строителството. От своя страна, заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова съобщи, че приемът в професионалните паралелки в рамките на 3 учебни години – от 2018 до момента – показва ръст от 5 на сто. Данните бяха съобщени на конференция на тема “Професионалното образование – втори шанс за отпадналите и преждевременно напуснали образователната система”. Ако през учебната 2018-2019 година учениците в професионално обучение са били 51,6% от общия им брой, то през настоящата процентът е нараснал на 56,8%, съобщи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова: “Специалностите с недостиг на специалисти на пазара на труда също са във фокуса на политиките на Министерството на образованието и науката. Целта ни е да отговорим на потребностите на икономиката и да създадем условия учениците да проявяват интерес към тези специалности. От учебната 2018-2019 са въведени финансови стимули за обучение по тези специалности”. През последните години специалистите с професионална квалификация са с по-висока икономическа активност и по-висока заетост от общо завършилите средно образование и от средното ниво за страната, посочи още Таня Михайлова. Положителни са тенденциите и по отношение на развитието на дуалното обучение в България, което се осъществява паралелно на две места – в професионално училище и под формата на практика в предприятие. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева коментира, че професионалното обучение е бъдещето: “Това, което показват и прогнозите на Министерството на труда и социалната политика, че в бъдеще в следващите 4 години почти 60% от работните места, които ще се търсят, ще бъдат за хора със средно специално образование по различни професии. Най-много се очаква да се търсят в сферата на преработващата промишленост, на образованието, на здравеопазването, на строителството”, допълни Сачева. Председателят на синдиката на българските учители Янка Такева заяви, че в бъдеще професионалното и професионално-дуалното обучение трябва да обърне сериозно внимание на по-възрастните, които по една или друга причина са на борсата и нямат образование: “И ние, нашите професионални училища трябва да им дадем втори шанс така, както нашите приятели от европейските страни правят това, не че и ние не го правим в България, но лично аз като човек, който има добра експертиза в образованието, смятам, че не е достатъчно това, което правим като политика на Министерството на образованието за обхвата на децата в задължителна училищна възраст по приобщаващия механизъм и насочването им към професионалното образование, така също и възрастните хора, които от една страна не са успели да се включат в системата на образованието, когато им е било времето или сега ги е изхвърлил пазарът на труда заради техните ниски образователни компетенции, умения”, каза Такева. Целия репортаж можете да чуете от звуковия файл.

Ако сте пропуснали:

Още теми...