Варненец пита НАП за касовите апарати. Агенцията е „извън компетенцията”

Запитване към НАП   „Какво е софтуер за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)“ отправи варненецът Пламен Градев, мениджър продажби в компания, разработваща уеб сайтове и функционални интернет решения. НАП отговори „Вашето запитване  е извън компетенцията на „Информационния център” на НАП“

Пламен Градев задава въпроси, свързани с текст от Наредба 18, според която:

„Задължено лице извършва продажби на стоки чрез електронен магазин. За всяка направена поръчка от клиенти на електронния магазин в базата данни се съхранява информация за вида, наименованието, единичната цена, количеството и общата стойност  на поръчаните стоки. Отразява се статусът на всяка поръчка от заявяването й до предоставянето на стоките на клиента.  Описаният в примера софтуер представлява СУПТО и следва да отговаря на всички изисквания на Наредба №Н-18/2006 г., вкл. да е свързан и да управлява въведеното в експлоатация в обекта фискално устройство.”

Градев поиска официално становище, с което от НАП да потвърдят  или отхвърлят твърдението от по-горе, че електронният магазин се счита за СУПТО и следва да управлява фискално устройство.  Той запита и как се процедира при конкретен казус от практиката:

„Фирма от Ямбол продава обувки с електронен магазин, като в същото време има ателие за ремонт на обувки. От електронния магазин постъпва поръчка и според новите разпоредби следва софтуерът на онлайн магазина да е свързан с касов апарат и да се издаде от него касов бон. В същото време в обекта постъпва поръчка за ремонт ( залепване) на обувки. Тази услуга не може и не е въведена в електронния магазин. За да може търговецът да е изряден следва да издаде фактура от друг софтуер, който няма връзка с онлайн магазина, но от своя страна трябва да е свързан с касов апарат.

Колко касови апарата е нужно да има в обекта в този случай? (Имайте предвид, че към днешна дата няма софтуер за електронен магазин с реализирана връзка с касов апарат и няма техническа възможност за управление на касов апарат чрез браузър.) Защо е нужно електронният магазин, в който няма възможност за следене и контрол на количества на стоки да има връзка с касов апарат след като в обекта може да е наличен друг софтуер за фактуриране, от който търговецът добросъвестно издава фактури за всяка продажба включително тези постъпили от електронният магазин?”

Ето какъв бе отговорът на НАП:

Вашето запитване касае тълкуването на нормативни актове и е извън компетенцията на „Информационният център” на НАП.  За да получите отговор на зададените от Вас въпроси можете да използвате една от следните възможности  – да  подадете писмено запитване до най-близката Ви Дирекция или да отправите запитване чрез интернет на адрес nap@nra.bg  , подписано с електронен подпис.”

Изглежда, че  хората, от които се чака отговор на така поставените въпроси, също не са наясно.  Щом информационният център не може да даде информация, това вече е проблем. Изглежда, че  НАП няма връзка със себе си. И ако бизнесът иска отстрочка на изискванията за касовите апарати, то нека и данъчните се присъединят към искането, понеже по всичко личи, че и те нямат готовност да отговорят на изискванията, които сами са си поставили.

Чуйте повече в интервюто на Емилия Николова: http://bnr.bg/varna/post/101081210

Start typing and press Enter to search