Възобновява се процедурата по обявяване на защитена зона „Камчия“

НОВИНИ Възобновява се процедурата по обявяване на защитена зона „Камчия“

Процедурата по обявяване на защитена зона „Камчия“ се възобновява, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Вътрешна проверка е установила, че технически проблем е довел до публикуването на две места на сайта на министерството на линкове, единият от които води към коректния проект на заповед, а другият към архивни файлове от предишни обществени обсъждания. Възникналият технически проблем би могъл да доведе до объркване и създаване на предпоставка за ограничаване на правото за изразяване на становища, възражения и предложения, което може да бъде определено като нарушаване на административнопроизводствените правила, въпреки наличието на коректната информация в същата рубрика на интернет страницата на МОСВ и отстраняването на проблема в първите дни от хода на общественото обсъждане. В резултат на това екоминистърът предлага да бъде отменена заповедта за обявяване на защитена зона „Камчия“ и да бъде подновено производството по нейното издаване.

Още теми...