Великотърновският университет цифровизира учебните си програми

Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ започва цифровизация на учебните си програми. Дигитализацията ще продължи 30 месеца.  Цифровизацията на учебните програми е по два проекта, финансирани от Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на обща стойност 5,4 милиона лева в партньорство със Софийския университет, Югозападния университет и Габровския университет.  „Целта на двата проекта е да се създадат нови учебни програми, които да повишат качеството на обучението като се извърши сериозна дигитална трансформация – от дигитална библиотека до дигитален начин на преподаване, като се осигурят съответните лаборатории и технологически обем на информация“, поясни зам.-ректорът по научната дейност във Великотърновския университет проф. Милко Палангурски.  В реализацията на проектите са привлечени и Солунският университет „Аристотел“, Университетът „Адам Мицкевич“ в полския град Познан и Университетът в Питещ, Румъния. „Става дума за интернационализация на обучението“, коментира проф. Палангурски. 

Start typing and press Enter to search