Вера Стаевска: Карадере трябва да се развива не като урбанизиран курорт, а като плаж за природосъобразен туризъм

“Въпросът трябва да бъде поставен не на местната власт, а на МРРБ, защото те разработват общите устройствени планове в страната“, каза пред БНР Вера Стаевска от “Зелени закони”. „Това важи и за община Бяла, където е плажът Карадере, а нас ни притеснява това, че общите устройствени планове закъсняват, а специално за морските общини, интерес имат всички българи. За община Бяла проблемите са в три основни точки: заданието предвижда алтернатива, която не съдържа възможност да не се застрояват незастроените неща, а за плажа Карадере се вземат предвид стари устройствени планове, които стъпват на планирана урбанизация преди много години и освен това нямат оценка за въздействие на околната среда, което ги прави незаконни. Вторият голям проблем е, че се предвиждат за урбанизация частни имоти, които са били с променено предназначение преди години – тоест земеделски земи са били земи за урбанизация, но този срок е изтекъл. Също така тук в плана влизат и горски заменки, за които знаем, че ЕК постанови за незаконна държавна помощ, които не могат да се застрояват…”, заяви още Стаевска:”Основно заданието трябва да се преработи от гледна точка на предвиждане на нулева урбанизация, а за Карадере да се предвидят алтернатива – това място да се развива не като урбанизиран бъдещ курорт, а като плаж за природосъобразен туризъм. “Съгласен съм със думите на г-жа Стаевска, че плажовете на държавата са национална ценност и трябва да бъдат обект на ОУП, които се обсъждат на национално ниво, а законът се промени точно в тази посока”, коментира темата пред БНР и арх. Кристиан Саралиев, главен архитект на Община Бяла.По думите му към 18 юни трябва да е готов предварителният проект за ОУП на Бяла. Той трябва бъде съгласуван пред всички институции.”Следва обществено обсъждане и тези забележки на “Зелени закони”, както и на други организации, могат да се представят там. Тези забележки могат да доведат до промени в ОУП”, поясни още Саралиев. Още по темата в звуковия файл.

Start typing and press Enter to search