Вижте свободните работни места в целия Северозапад

Областните дирекции към бюрото по труда обявиха свободните работни места в цяла Северозападна България. Ето за какви позиции се търсят хора:

ОБЛАСТ ВРАЦА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Бяла Слатина
Работни места за лица с висше образование
1 мениджър по логистика
1 технолог по машиностроене
Работни места за лица със средно образование
5 оператор на производствена линия
5 монтажник на кабели
22 машинен оператор за шиене на облекла
1 мениджър по логистика
1 продавач-консултант
1 заварчик
2 машинен оператор на металорежещи машини
2 продавач-консултант
3 отчетник на измервателни уреди
Работни места за лица с основно и по-ниско образование 
2 общ работник за строителство на сгради
2 опаковач
1 производител, ръчно на хляб
1 чистач/хигиенист
24 работник по строителство – основно
7 работник в кухня
10 работник в консервна фабрика
1 общ работник

Дирекция „Бюро по труда“ – Враца
Работни места за специалисти с висше образование
1 медицински сестри
1 системен администратор
1 инженер, металург
3 инженер по електроника
1 учител по практическо обучение
1 фелдшер
1 рехабилитатор
1 зъботехник
Работни места за средно професионално,средно общо и основно образование
10 сервитьор
41 монтажник на електронни елементи
6 оператор на производствена линия
2 арматурист
5 кофражист
1 водач на мотокар
6 шофьор на международни превози
10 готвач
2 помощник-готвач
3 администратор в хотел
2 камериерка в хотел
2 чистач/хигиенист
3 технически сътрудник
11 шлосер
1 електромонтьор
2 леяр
1 пласьор на стоки
1 работник за сладкарско производство
1 автомеханик на пътна помощ
4 апаратчик по ферментация
4 апаратчик по обработка
3 шивач на мъжко/дамско облекло
5 продавач-консултант
1 сърцар/формовчик
5 коляч
1 шлайфист
1 фрезист
10 техник на асансьори
1 пекар
2 формовчик
1 машинен оператор за изработка на тестени изделия
2 топилчик
3 общ работник
4 помощник в кухня
2 пицар
3 монтажник на алуминиева и ПВЦ дограма
5 зидар
2 кулокранист
1 багерист
5 ресторантски работник
2 работник в кухня
20 общ работник в промишлеността
30 работник за производство на акумулатори
2 общ работник по строителство на сгради
1 кофражист на бетонови отливки
1 машинен оператор за производство на пластмасови изделия
1 работник за производство на тестени изделия
3 охранител
4 оператор по сигурност
1 шофьор, пласьор
6 машинен оператор на металорежещи машини
1 почиствач на метални отливки/изделия
1 монтьор за поддръжка на инсталации и оборудване
1 оксиженист
1 кредитен специалист в банка
5 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12  и повече тона
4 общ работник на плаж
2 общ работник в промишлеността
1 общ работник по строителство
5 заварчик
1 шлосер по ремонт на шприц форми
4 монтажник на изделия от пластмаса
2 сметосъбирач
1 организатор на дейности
1 професионален домоуправител
1 букмейкър
2 мияч на превозни средства
1 гладач с ютия
3 машинист на ПСМ
1 автомонтьор
1 техник на електроника на автомобилния транспорт
1 машинен оператор по дървообработване
1 майстор за производство на тестени изделия

Дирекция „Бюро по труда“ – Козлодуй
Работни места за специалисти с висше образование
1 учител на деца с умствена изостаналост
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование  
2 общ работник
2 рецепционист
2 продавач-консултант
6 мияч на превозни средства
11 готвач
10 камериерка
10 чистач/хигиенист
2 технически сътрудник
2 кофражист

Дирекция „Бюро по труда“ – Мездра 
Работни места за специалисти с висше образование
1 психолог
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 монтажник на електронни елементи
3 оператор на производствена линия
1 шофьор за вътрешен транспорт
5 машинен на оператор опаковане/увиване
3 оператор на машина за добив на камъни
3 оператор на машина за обработка на камъни
2 работник по строителство
5 машинен оператор за шиене на тапицерия
5 шлосер
5 заварчик
5 машинен оператор на металорежещи машини
1 машинен оператор за шиене на облекла – за лица с ТЕЛК

Дирекция „Бюро по труда“ – Оряхово 
Работни места за специалисти с висше образование
1 фармацевт
1 агроном
1 главен специалист
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
1 помощник–фармацевт
3 оператор на производстена линия
2 машинен оператор за шиене на облекло
1 барман
1 работник за производство на вино
8 техник на асансьорна техника
1 шофьор на тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона
1 машинен оператор на металорежещи машини – чл.38 от ЗХУ-ТЕЛК

ОБЛАСТ МОНТАНА 
Дирекция „Бюро по труда“ – Берковица
Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо, основно образование
9 шивачи на мъжко/дамско облекло
7 шивачи на мъжко/дамско облекло
4 шивачи на мъжко/дамско облекло
1 продавач-консултант
2 машинен оператор за производство на пластмасови изделия
1 общ работник в промишлено производство
1 машинен оператор на банциг
2 машинен оператор по печатарство
3 пастири
5 общ работник на смесено раст. и животновъдно стопанство
5 шивач
15 шлосер
15 машинен оператор на металорежещи машини
15 заварчик
5 водач на селскостопански машини
1 технически сътрудник
1 сервитьор
1 сервитьор
1 барман

Дирекция „Бюро по труда“ – Лом
Работни места за специалисти с висше образование     
1 психолог
1 управител в специализирана институция
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
2 технически ръководител
1 настройчик на металообработващи машини с цифрово управление
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
4 готвач
4 работник в кухня
4 камериерки
1 гробар
3 водач на мотокар
3 кранист
2 пакетировач
2 шлосер
2 заварчик
2 фрезист
2 шофьор на товарен автомобил
2 общ работник
1 шлосер-заварчик
5 помощник-сладкар
2 шофьор за международни превози
1 сервитьори
5 обслужващ в магазин
1 бояджия на стоманени конструкции
1 кранист
1 готвач
1сервитьор
2 детегледачи
2 машинен оператор за шиене на облекло – по чл38 от ЗХУ
1 барман
2 работник в кухня

Дирекция „Бюро по труда“ – Монтана
Работни места за специалисти с висше образование
2 лекари по урология
1 лекар по нервни болести
1 лекар по патоанатомия
2 лекари по кардиология
2 лекари по педиатрия
3 медицински лаборанти
2 лекари по психиатрия
1 рентгенов лаборант
2 лекари по ортопедия и травматология
1 началник на отделение психиатрия
1 медицинска сестра
1 рехабилитатор
2 старши експерт
1 заместник-управител
1 началник на гараж
2 управител на комплекс
2 счетоводител
2 технически секретар
3 администратор
1 администратор
5 отчетник по кредити
1 началник в отдел
15 оператор на машини с ЦПУ
1 експерт по програми и проекти
½ касиер-домакин, техн.изпълнител
1 управител
1 касиер
Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование
1 елекромонтьор
Работни места за  средно професионално, средно общо и основно образование
5 касиер
1 шофьор за международен
1 общ работник
1 шлосер
1 стругар
1 заварчик
1 настройчик на металообработващи машини с ЦУ
1 общ работник
10 машинен оператор за шиене
2 секретар
5 камериерка
5 общ работник
5 чистач
3 общ работник
4 сервитьор
3 камериерки
1 перач
4 сервитьор-блок за маса
1 спасител на басейн
1 камериеркa
2 перач
5 отчетник на кредити
2 общ работник
3 касиер
4 готвач
4 перач
4 камериерки
2 формовчик
2 топилчик
5 барман
2 водач на автобус
1 готвач
1 диспечер
2 камериерки
3 сервитьор
2 стоковед
2 портиер
6 сервитьор
2 помощник-готвач
1 продавач-консултант
1 изпълнител
1 продавач
1 шлосер
2 обслужващ в бензиностанция
15 сервитьор
5 работника за производство на акумулатори
2 обслужващ в магазин
3 шивач
1 барман
1 гладач за крайно гладене
1 сервитьор
3 шивач
2 продавач-консултант
2 автомонтьор
1 оператор на производство на хартия
1 готвач
1 сервитьор
1 търговски представител
10 оператор на производствена линия
2 сервитьор
2 общ работник
5 работник за покриване на метални повърхности
5 машинен оператор за обработка на метал
2 чистач
2 общ работник
24 работник, полевъден
2 чистач
20 работника за производство на акумулатори
1 помощник-готвач
1 мотокарист
2 шлайфист
2 инструменталчик
2 настройчик на пресови металообработващи машини
2 сервитьор
2 тракторист
1 гладач
1 общ работник, мотокарист /с документ/
1 гладач
3 шивач
2 шивач
4 общ работник за смесено жив. и раст. стопанство
15 заварчик
15 шлосер
2 елекротехник, с опит
2 екстрактьор /работник производство на олио/
2 огняр
3 обслужващ в магазин
1 снабдител, доставчик
1 продавач-консултант
½ чистач/хигиенист
2 машинен оператор за шприцоване на пластмаса
1 общ работник

ОБЛАСТ ВИДИН 
Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик
Работни места за специалисти с висше образование
1 директор в специализирана институция
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование 
10 готвач
13 камериер/ка в хотел
40 шивач на мъжко/дамско облекло
3 чистач/хигиенист
4 общ работник
1 мияч на превозни средства
10 перач
10 гладач
5 заварчик
5 шлосер
5 машинен оператор на металорежещи машини

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин
Работни места за специалисти с висше образование
1 счетоводител
1 началник на експлоатационно звено в транспорта
2 капитан на кораб
1 заместник-управител
1 управител, отдих /почивна база/
1 механик в гараж за транспортни средства
1 психолог
1 счетоводител
Работни места за средно професионално,средно общо и основно образование
9 рецепционист в хотел
2 стоковед
29 готвач
3 помощник-готвач
43 сервитьор
9 барман
23 камериер/камериерка
3 продавач-консултант
1 производител, ръчно на хляб
5 монтажник на електрически елементи
1 шофьор на автобус
3 чистач /хигиенист/
8 мияч на съдове /ръчно/
1 работник в кухня
5 общ работник
16 шивач
2 шофьор на лекотоварен автомобил
1 машинен оператор за производство на каучукови изделия
1 работник по озеленяване
2 шпакловчик
2 работник за подови облицовки и настилки
2 кофражист
1 техник-механик за автоматизация на производството
1 шофьор на специален тежкотоварен автомобил
1 технически изпълнител
5 мияч на превозни средства (ръчно)
1 обслужващ в бюфет/лавка
15 заварчик
15 шлосер
15 машинен оператор на металорежещи машини
1 водач на специален автомобил
5 машинен оператор за шиене
1 монтьор на двигатели на моторни превозни средства

Дирекция „Бюро по труда“ – Кула
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
6 администратор
10 камериер/камериерки
15 шлосер
15 заварчик
15 машинен оператор на металорежещи машини

 

bulnews.bg

Start typing and press Enter to search