ВСС

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи произнасянето си по допустимостта на кандидатурата на Камен Каменов за административен ръководител на Районна прокуратура- Враца. Причината за отлагането е, че районната прокуратура не е приела комплексна оценка от направено извънредно атестиране на кандидата.

Ако сте пропуснали:

Още теми...