Агенцията по доставките на Евратом подписа договора между АЕЦ „Козлодуй” и руската компания „ТВЕЛ”, който гарантира осигуряване на ядрено гориво за централата. Агенцията изпълнява и ролята на ядрен наблюдаващ орган и изпълнява политиките за равнопоставен при снабдяването с ядрени материали -посочват от АЕЦ „Козлодуй“.