Язовири стават държавна собственост

Поземлените имоти, върху които са разположени два язовира в землището на село Девене да бъдат прехвърлени на държавата. Предложението е част от дневния ред на предстоящото заседание на местния парламент и е внесено от кмета Калин Каменов. Миналото лято съветниците одобриха договорите с концесионерите на съоръженията да бъдат прекратени по взаимно съгласие от началото на 2021. Причината – липса на финансова възможност на наемателите да извършат ремонтно-възстановителни работи, залегнали в договора.

Start typing and press Enter to search