Община Перник е сред пилотните в страната, в които стартира проект за интегрирана патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания. Проектът е на стойност 600 000 лв и предвижда създаването на модел на патронажна грижа за социални и здравни услуги в домашна среда. Това съобщи в Перник заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя посочи Перник като една от водещите общини в сферата на социалната политика, а като проблем на местно ниво изтъкна липсата на капацитет за домове за възрастни хора

- РЕКЛАМА - евтин куриер