Паметен знак има поставен на мястото откъдето започва настъплението на руските войски за освобождението на Враца от турско робство. Идентичен такъв паметен знак е поставен и на мястото, където войските под командването на генерал Леонов спират отстъплението на османците. И двата знака са на територията на града, в оживени квартали. И на двата знака са изсечени надписи за важните исторически събития, въпреки това и двата знака остават не само непознати, но и непочитани от врачани.