Закрито училище става културно-информационен център

Народно читалище „Бъдеще – 1926“ в село Бели извор иска да стопанисва цялата сграда на закритото училище в населеното място, заяви председателят на настоятелството Марияна Алипиева. „Имаме намерение да превърнем сградата в Културно- информационен център“, уточни тя. Реализирането на идеята обаче трябва да получи разрешение от общинските съветници. Във внесена от Марияна Алипиева докладна се настоява сградата на училището да бъде отдадена безвъзмездно на просветното средище за срок от 10 години.

Start typing and press Enter to search