Закриват дом “Асен Златаров”

Закриване на специализираната институция за предоставяне на социални услуги Дом за деца лишени от родителски грижи „ Асен Златаров“ предлага заместник- кметът Александър Владимиров. Възпитаниците, които са там ще бъдат преместени в новоизградени преходно, наблюдавано жилище и Център за настаняване от семеен тип. Извеждането ще стане поетапно, така че от началото на следващата година дом „Асен Златаров“ да бъде закрит.

Start typing and press Enter to search