Започна реконструкция на водопровода в Севлиево

НОВИНИ Започна реконструкция на водопровода в Севлиево

С първа копка в Севлиево започна работата по реконструкция на силно амортизирания водопровод, от който се снабдяват десетки села в района. Стартирането на проекта е стъпка към решаване на хроничните проблеми с водоснабдяването в малките населени места. Проектът за реконструкция на амортизирания севлиевски водопровод от пречиствателната станция за питейни води в село Стоките до село Добромирка, е разделен на няколко етапа. Първият, чието начало беше дадено днес, предвижда подмяна на старите етернитови тръби в два участъка с дължина 2 км. 353 м., които са най-проблемната част от водопровода с най-големи загуби на вода, достигащи 90%.  Бюджетът на строежа по този първи етап възлиза на 1 млн. 498 хил. лв., осигурени от бюджета на МРРБ. Водопроводът, строен преди 60 години, захранва села на територията на Севлиево и съседни общини, част от които през изминалото лято със седмици разчитаха на водоноски.

Още теми...