Близо 14 хиляди лица и семейства в област Враца ще получат пакети с хранителни продукти. Подкрепата се осигурява чрез оперативната програма за храни и основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица. Пакетите включват 16 базови продукти и ще се раздават от областната структура Българският червен кръст, като списъците с правоимащите лица са подготвени от дирекциите „Социално подпомагане“. Във Враца пакетите ще се раздават от девети декември,понеделник,като поетапно раздаването ще започне във всички общини в областта.