Защитен вид божури изчезват заради разорани ниви край Божурище

Само на 10 м от защитената местност „Теснолистен божур“ край Божурище, застрашените от изчезване диви цветя биват разоравани.

Граждани и регионалната екоинспекция са участвали вчера в проверка на граждански сигнал за разорани терени с теснолист божур край Божурище. Въпреки че увредените цветя са на 10 метра извън границите на защитената местност „Теснолистен божур„, Законът за биоразнообразието изисква този вид да бъде опазван навсякъде в природата, уточняват природозащитници. За момента разораването на находището не е преустановено, алармира Дневник.

Вчера по сигнал на Десислава Алексова, член на Асоциацията на парковете и жител на Божурище, Регионалната инспекция към екоминистерството извършва проверка на място, в която участва и д-р Йордан Кошев, главен асистен в отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология“ на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН.

Според публикация в специализирана ботаническа група във Фейсбук на д-р Кошев, „Вероятно всички ние имаме последна възможност да се любуваме и снимаме теснолистен божур (Paeonia tenuifolia) в непосредствена близост до София (до гр. Божурище).“

Алексова сигнализира днес отново, че регионалната инспекция на Министерството по околната среда и водите не е констатирала нарушение при проверката и вероятно находището на защитеното цвете ще бъде окончателно унищожено, поради липса на управленски мерки.

Компромисното решение, което би имало временен ефект и което те избраха, е да разговарят с арендатора и да го убедят да подпише констативен протокол, че ще преустанови обработката на 2 м. от новата оран, граничеща с полянките, за да може поне малкото оцелели грудки, които бяха разорани и са поникнали да оцелеят. При най-голямата полянка обаче, където уврежданията са най-мащабни, новата оран е с ширина доста надвишаваща двата метра„, обяснява Алексова.

За нея трайното решение би било да се разшири територията на съществуващата защитена местност, за да обхване и това находище. Също така от регионалната екоинспекция би трябвало да глобят арендатора за неправомерно разоран общински път, а като превантивни мерки да монтират информационни табла и да организират разяснителна кампания за защитения див божур.

За момента гражданите не са получили копие от протокола от проверката и очакват доказателства за реакцията на Регионалната инспекция по околна среда и води-София.

Теснолистият божур

Теснолистият божур, който е защитен от мрежата „Натура 2000“ (повече за мрежата тук), тъй като е включен в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Той има статут „застрашен“ у нас. Според Червената книга на България отрицателно действащи фактори, срещу които именно трябва да го защитят законите, са ограниченото му разпространение и слабото възобновяване, както и „разораването на пасищата и свръхексплоатацията им в близост до населените места.“ По-големи негови находища има в Добруджа, а находищата му в Софийско не бяха потвърждавани от десетилетия, докато благодарение на граждани и учени не бяха събрани данни за обявяване на нова защитена местност през 2017г.

Преди две години находището край Божурище бе защитено чрез обявяване на защитената местност „Теснолистен божур„, но сегашното разораване е на терен, който за момента не е в площта, коятосе опазва там по силата на Закона за защитените територии (ЗЗТ). Фактът, че същият вид е обект на защита и от ЗБР, обаче изисква той да се опазва, независимо къде расте.

За „Дневник“ Андрей Ралев от Сдружение за дива природа „Балкани“ уточнява че „Чл. 40. от Закон за биологичното разнообразие гласи, че за растителните видове от приложение № 3 се забраняват брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на разпространение. Дори и да растат в частни имоти, собствениците трябва да ги опазват.“

Дунавмост

Start typing and press Enter to search