Защо френският президент обобщи, че НАТО е в мозъчна смърт?