Засилени проверки във връзка с наложената забрана за изсичане на гори

По разпореждане на министъра на земеделието Христо Бозуков започва  засилен контрол за спазване на забраната срещу изсичане на гори в страната. До края на годината се забранява изсичането на гори в 15-метровата зона край речните брегове, в определен периметър около язовири, езера и  кладенци. Санитарни, принудителни и технически сечи ще се допускат само за опазване на горските територии от пожари или усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение. Държавните предприятия трябва да намалят с 30% обема на предвидената  в годишните им планове сеч, разпоредил е още служебният министър. За да се гарантира контрол, в опазването на горските територии се включват и мобилни екипи от Агенцията по горите. 

Start typing and press Enter to search