Възможна ли е въглеродната неутралност?
Гост: Рашид Рашид – създател на Fortis Visio