Згориград – проблем със септичните ями

Води от септични ями в Згориград се оттичат в канал за отвеждане на плитки подпочвени и дъждовни води. Проблемът в населеното място е стар. В резултат на наскоро направена проверка от служители на община Враца, има издадени предписания за демонтаж на незаконно изградени преливници от септичните ями към дъждосборния канал. Срокът за изпълнение е 30 дни, уточни заместник – кметът Цветан Стойчков. Той поясни, че нормативната база задължава всички собственици, там където няма канализация, да изградят изгребни, а не пропивни ями.

Start typing and press Enter to search